Mastodont

mobilní asistent pro stavební dozor

Systém Mastodont nabízí svým uživatelům možnost popisového a fotografického záznamu do projektové dokumentace přímo na místě řešení.

Program je určen pro technické dozory na stavbách, projektové manažery, stavbyvedoucí, projektanty i investory. Cílem je usnadnit a zpřesnit kontrolu a záznam tzv. incidentů pro všechny dotčené účastníky stavby.

Systém Mastodont byl vyvinut v přímé komunikaci s technickými dozory, projektanty, dodavateli a investory. Při konzultacích se všemi stranami bylo zjištěno, že záznam incidentu (místo kde je porušena projektová dokumentace, technologický postup, chyba v projektu apod.) je ve většině případů složité z časových důvodů správně zaznamenat tj. definovat pozici v projektové dokumentaci, nafotit, popsat, rozeslat účastníkům. To vše je zdlouhavé a vede k tomu, že se nevhodně popíše místo poškození, neopraví se, nebo se opraví chybně, hledá se místo atd.

Systém Mastodont vyřeší vše potřebné za vás na místě. Nemusíte si již brát práci ze stavby do kanceláře. Všechny zúčastněné strany mají rychlou a přesnou informaci ihned.

Download

  Mastodont Free Mastodont Mastodont Pro
iPad verze - Apple Store

Srovnání verzí Mastodont

  Mastodont Free Mastodont Mastodont Pro
Cena FREE 13.99 € 64.99 €
založení nového projektu    
založení a vedení více projektů      
založení neomezeného počtu kontaktů      
načtení výkresové dokumentace      
evidence a záznam incidentů      
odesílání incidentů e-mailem      
zálohování/obnovení dat pomocí cloudu      

je součástí balíčku, není součástí balíčku

Specializované edice